skip to Main Content
Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Πρόσφατες εξελίξεις στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος: Εκδοτική επεξεργασία (Genome Editing)
Γονιδίωμα

Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Πρόσφατες εξελίξεις στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος: Εκδοτική επεξεργασία (Genome Editing)

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειλημμένες συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη γενετική επεξεργασία (gene editing) του ανθρώπινου γονιδιώματος. Αφορμή υπήρξαν οι ανακοινώσεις σχετικά με τη νέα μέθοδο CRISPR/Cas9, που διακρίνεται από απλότητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, με συνέπεια να διευκολύνεται εξαιρετικά η τροποποίηση του γονιδιώματος οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον αυτής της Γνώμης συγκεντρώνεται στον άνθρωπο, καθώς τα ζητήματα βιοηθικής παρουσιάζονται οξύτερα. Δείτε περισσότερα: Έκθεση Πηγή

Διαβάστε Περισσότερα
Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο νοσηλευθέντων ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή
Νομολογία

Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο νοσηλευθέντων ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή

Ασθενής με ψυχιατρική διαταραχή ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για τη μη χορήγηση του ιατρικού του φακέλου από ψυχιατρική κλινική δημόσιου νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε, με την αιτιολογία ότι αυτό επιβάλλεται από το θεραπευτικό σκοπό. Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το νοσοκομείο τόνισε ότι η πρόσβαση του ψυχικά ασθενή στον ιατρικό του φάκελο είναι αναφαίρετο και θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του. Ειδικότερα τόσο το δικαίωμα ενημέρωσης του ασθενούς όσο και αυτό της πρόσβασης στον ιατρικό…

Διαβάστε Περισσότερα
Μεταβολή ημερομηνίας γέννησης σε τέκνο παρένθετης μητέρας
Βιοηθική, Νομολογία

Μεταβολή ημερομηνίας γέννησης σε τέκνο παρένθετης μητέρας

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 3443/2016 Πρόεδρος: Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόρος: Μιχαήλ Καραγιάννης Κατά τα άρθρα 739, 782 ΚΠολΔ ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί με αίτησή του προς το Ειρηνοδικείο να ζητήσει την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς την ημερομηνία γέννησης. Η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και η μεταβολή ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη. Το δικαστήριο κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας οφείλει σε κάθε περίπτωση να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών και να…

Διαβάστε Περισσότερα
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμ. 13707/2009: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμ. 13707/2009: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Προεδρεύουσα: Γ. Τσουλφόγλου, Πρωτοδίκης Δικηγόρος: Χ. Καραγιάννη Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά ειναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μπορεί με αίτησή της να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να αποκτήσει τέκνο με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια. Προϋπόθεση της δικαστικής άδειας η έγγραφη χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία αυτών και του συζύγου της δευτέρας, αν είναι έγγαμη καθώς και η υγεία της παρενθέτου γυναικός, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη…

Διαβάστε Περισσότερα
Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Δικαστής: Ι. Βέλλας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Κ. Μαυρικοπούλου, Εφέτης Δικηγόρος: Σ. Χρηστακάκης Με την διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ αντιμετωπίζεται η αδυναμία γυναίκας προς κυοφορία και παρέχεται η δυνατότητα σε αυτή να προσφύγει σε παρένθετε μητέρα προς κυοφορία. Η παρένθετη μητρότητα καλύπτει ιατρική αδυναμία κυοφορίας, η οποία μπορεί να υπάρχει μόνο σε γυναίκα. Η αίτηση άγαμου άνδρα, ανικάνου προς τεκνοποίηση για χορήγηση δικαστικής άδειας για τεκνοποίηση με παρένθετη μητέρα είναι νόμω αβάσιμη. Γύνεται δεκτή έφεση του Εισαγγελέως κατ’ απόφασεως του…

Διαβάστε Περισσότερα
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Αριθμ. 2827/2008 Προεδρεύων: Π.Λεβενιώτης, Πρωτοδίκης Δικηγόρος:Α.Αναστασοπούλου Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά ειναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μπορεί με αίτησή της να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να αποκτήσει τέκνο με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια. Προϋπόθεση της δικαστικής άδειας η έγγραφη χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία αυτών και του συζύγου της δευτέρας, αν είναι έγγαμη καθώς και η υγεία της παρενθέτου γυναικός, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη προς…

Διαβάστε Περισσότερα
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων ψυχικά νοσούντων ακαταλόγιστων εγκληματιών αρμόδιο μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία και όχι για τη φύλαξη τους
Άρειος Πάγος

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων ψυχικά νοσούντων ακαταλόγιστων εγκληματιών αρμόδιο μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία και όχι για τη φύλαξη τους

(ΠΟΙΝΔ/ΝΗ 2007/1146, ΠΟΙΝΛΟΓ 2007/797) Η φύλαξη των ακαταλογίστων εγκληματιών κατ` ανάγκην λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο θεραπευτήριο ψυχικώς νοσούντων ατόμων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων αυτών έχει αρμοδιότητα μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία των ως άνω ατόμων και όχι για τη φύλαξη αυτών. ΓνωμΕισΑΠ8/2007 Προς: Το Υπουργείον Δικαιοσύνης (Γεν. Δ/νσιν Σωφρονιστικής Πολιτικής) Επί του ερωτήματος που περιέχεται εις το υπ` αριθμ. πρωτ. 62633/2007 έγγραφόν σας, η γνώμη μας είναι η ακόλουθος: Ι. Κατά το άρθρον 69 ΠΚ…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Ως προς τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικά συνέδρια, είναι αμφίσημο αν η γνώση του ασθενή για τον αριθμό, το είδος και το ύψος των παροχών προς τον ιατρό του είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα ως προς την επιστημονική του κατάρτιση και καταλληλότητά του για την παροχή των κατά περίσταση αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών και χορήγηση των αντίστοιχων φαρμάκων, αλλά και τον τυχόν σύνδεσμο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεδομένης της υποχρέωσης των ιατρών για συνεχή επιστημονική ενημέρωση (άρθρο 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και της αυστηρής ρύθμισης των συνεδρίων…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας

Αθήνα, 22-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7073-1-22-11-2016 Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    08/2016 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Πέμπτη 10.11.2016 και ώρα 11:30 σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συμβώνης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής, Χαράλαμπος Ανθόπουλος και η Ελένη Μαρτσούκου,…

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού
Μη κατηγοριοποιημένο, ΑΠΔΠΧ

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την άδεια να χορηγήσει στην αιτούσα τρίτη Β βεβαίωση σχετικά µε ενδεχόµενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχόµενης λήψης από αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, που λάµβανε και λαµβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων και συγκεκριμένα τον αποκλεισμό από την άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού από τον σύζυγό…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top