skip to Main Content
Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Δικαστής: Ι. Βέλλας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Κ. Μαυρικοπούλου, Εφέτης Δικηγόρος: Σ. Χρηστακάκης Με την διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ αντιμετωπίζεται η αδυναμία γυναίκας προς κυοφορία και παρέχεται η δυνατότητα σε αυτή να προσφύγει σε παρένθετε μητέρα προς κυοφορία. Η παρένθετη μητρότητα καλύπτει ιατρική αδυναμία κυοφορίας, η οποία μπορεί να υπάρχει μόνο σε γυναίκα. Η αίτηση άγαμου άνδρα, ανικάνου προς τεκνοποίηση για χορήγηση δικαστικής άδειας για τεκνοποίηση με παρένθετη μητέρα είναι νόμω αβάσιμη. Γύνεται δεκτή έφεση του Εισαγγελέως κατ’ απόφασεως του…

Διαβάστε Περισσότερα
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Αριθμ. 2827/2008 Προεδρεύων: Π.Λεβενιώτης, Πρωτοδίκης Δικηγόρος:Α.Αναστασοπούλου Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά ειναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μπορεί με αίτησή της να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να αποκτήσει τέκνο με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια. Προϋπόθεση της δικαστικής άδειας η έγγραφη χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία αυτών και του συζύγου της δευτέρας, αν είναι έγγαμη καθώς και η υγεία της παρενθέτου γυναικός, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη προς…

Διαβάστε Περισσότερα
Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων ψυχικά νοσούντων ακαταλόγιστων εγκληματιών αρμόδιο μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία και όχι για τη φύλαξη τους
Άρειος Πάγος

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων ψυχικά νοσούντων ακαταλόγιστων εγκληματιών αρμόδιο μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία και όχι για τη φύλαξη τους

(ΠΟΙΝΔ/ΝΗ 2007/1146, ΠΟΙΝΛΟΓ 2007/797) Η φύλαξη των ακαταλογίστων εγκληματιών κατ` ανάγκην λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο θεραπευτήριο ψυχικώς νοσούντων ατόμων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων αυτών έχει αρμοδιότητα μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία των ως άνω ατόμων και όχι για τη φύλαξη αυτών. ΓνωμΕισΑΠ8/2007 Προς: Το Υπουργείον Δικαιοσύνης (Γεν. Δ/νσιν Σωφρονιστικής Πολιτικής) Επί του ερωτήματος που περιέχεται εις το υπ` αριθμ. πρωτ. 62633/2007 έγγραφόν σας, η γνώμη μας είναι η ακόλουθος: Ι. Κατά το άρθρον 69 ΠΚ…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Ως προς τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικά συνέδρια, είναι αμφίσημο αν η γνώση του ασθενή για τον αριθμό, το είδος και το ύψος των παροχών προς τον ιατρό του είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα ως προς την επιστημονική του κατάρτιση και καταλληλότητά του για την παροχή των κατά περίσταση αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών και χορήγηση των αντίστοιχων φαρμάκων, αλλά και τον τυχόν σύνδεσμο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεδομένης της υποχρέωσης των ιατρών για συνεχή επιστημονική ενημέρωση (άρθρο 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και της αυστηρής ρύθμισης των συνεδρίων…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας

Αθήνα, 22-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7073-1-22-11-2016 Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    08/2016 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Πέμπτη 10.11.2016 και ώρα 11:30 σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συμβώνης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής, Χαράλαμπος Ανθόπουλος και η Ελένη Μαρτσούκου,…

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού
Μη κατηγοριοποιημένο, ΑΠΔΠΧ

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την άδεια να χορηγήσει στην αιτούσα τρίτη Β βεβαίωση σχετικά µε ενδεχόµενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχόµενης λήψης από αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, που λάµβανε και λαµβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων και συγκεκριμένα τον αποκλεισμό από την άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού από τον σύζυγό…

Διαβάστε Περισσότερα
Άρειος Πάγος 1732/2005: Παθητική δωροδοκία ιατρού ενταγμένου στο Ε.Σ.Υ.
Μη κατηγοριοποιημένο, Άρειος Πάγος, Ευθύνη, Ποινική

Άρειος Πάγος 1732/2005: Παθητική δωροδοκία ιατρού ενταγμένου στο Ε.Σ.Υ.

Άρειος Πάγος Ε΄ Ποινικό Τμήμα Αριθμ. 1732/2005    Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γεωργίλης Εισηγητής: Αθανάσιος Μπρίλλης Δικαστές: Νικόλαος Γεωργίλης, Δημήτριος Κιτρίδης, Αθανάσιος Μπρίλλης, Γεώργιος Ναυπλιώτη, Πολύκαρπος Βούλγαρη. Αντιεισαγγελέας: Φώτης Μακρής Δικηγόροι:Ιωάννης Ηρειώτης, Δημήτριος Παπαδημητρίου -   Ιατρός εντεταγμένος στο ΕΣΥ είναι, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του νόμου 1397/1983, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Παθητική δωροδοκία (δωροληψία) ιατρού, στοιχειοθετείται και διά της α) απαιτήσεως δώρων ή ανταλλαγμάτων, που δεν δικαιούται, για μελλοντική ενέργεια και β) ενέργεια αναγομένη στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται…

Διαβάστε Περισσότερα
Corona Baby
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 7964/2008   Πρόεδρος:  Ευγενία Τσαρμποπούλου Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Βασιλακάκου Δικαστές: Ευγενία Τσαρμποπούλου, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου, Ιωάννης Μασσαλής Δικηγόροι: Αντώνιος Μουχτούρης, Δημήτριος Κ. Βερβεσός και Χριστίνα Κων. Χαϊκάλη, Ευσταθία Κων. Καδά, Αθανάσιος Ι. Παπαγεωργάκης   Αγωγή κατά του γυναικολόγου – μαιευτήρα, της υπεύθυνης εργαστηρίου της μαιευτικής κλινικής και του προστήσαντος αυτού νομικού προσώπου της κλινικής, προς καταβολή χρηματική ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Στοιχείο της βάσεως της αγωγής, από υπαιτιότητα των δύο πρώτων εναγομένων ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου, ο οποίος…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 1329/2015   Πρόεδρος:  Παναγιώτα Μιχαήλ Εισηγήτρια:  Ελλάδα Φραγκουδάκη Δικηγόροι: Νικόλαος Σταυρίδης, Δημήτριος Βουτσίνος, Λεωνίδας Βασιλόπουλος. Ευθύνη πλαστικού χειρούργου για διορθωτική επέμβαση στήθους,  προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση. Αγωγή αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως. Για την πλήρωση του όρου του παρανόμου δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου αλλά αρκεί συμπεριφορά αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές τις εννόμου τάξεως. Γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων. Ευθύνη εκ της…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου

Άκυρη είναι η μέσω αντιπροσώπου δικαιοπραξία του ανικάνου, όταν κατά τη χορήγηση της πληρεξουσιότητος συνέτρεχε περίπτωση της ΑΚ 131 παρ. 2. Η υποχρέωση ιατρικού απορρήτου αίρεται με συναίνεση εκείνου που τον αφορά και, σε περίπτωση θανάτου του, με συναίνεση των συγγενών του έως τετάρτου βαθμού. Ουσιώδες προς άρση του ιατρικού απορρήτου είναι η διαφύλαξη του εννόμου συμφέροντος του ασθενούς. Στάθμιση συμφερόντων μεταξύ ιατρικού απορρήτου και προστατευόμενου συμφέροντος. Η ακυρότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι σχετική και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top