skip to Main Content
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ξενομεταμόσχευση
Βιοηθική, Νέα, Νομοθεσία

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ξενομεταμόσχευση

Η έλλειψη διαθεσιμότητας οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης για μεταμόσχευση έχει οδηγήσει σε μελέτες που εξετάζουν εναλλακτικές πειραματικές λύσεις, όπως η ξενομεταμόσχευση. Η ξενομεταμόσχευση είναι οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση, εμφύτευση ή έγχυση ζωντανών κυττάρων, ιστών ή οργάνων από μη ανθρώπινη ζωική πηγή σε ανθρώπινο λήπτη. Τέτοιες λύσεις εγείρουν δεοντολογικά ζητήματα καθώς και σημαντικούς κινδύνους στον τομέα της δημόσιας υγείας και στην μετάδοση ασθενειών. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ξενομεταμόσχευση, η Επιτροπή Υπουργών του…

Διαβάστε Περισσότερα
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Αντικατάσταση Μιτοχονδρίων για την Αποφυγή Μιτοχονδριακών Νοσημάτων
Βιοηθική, Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Νομολογία

Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Αντικατάσταση Μιτοχονδρίων για την Αποφυγή Μιτοχονδριακών Νοσημάτων

H Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής εξέδωσε σύσταση, η οποία περιέχει επιφυλάξεις για την εφαρμογή μεθόδων αλλαγής μιτοχονδριακού DNA λόγω έλλειψης επαρκών πειραμάτων και πρόταση για νομοθετικό προσδιορισμό των προϋποθέσεων αδειοδότησης Μονάδων που προβαίνουν σε μιτοχονδριακή αλλαγή DNA. Δείτε περισσότερα: http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/RECOMMENDATION_MITOCHONDRIAL_REPLACEMENT_FINAL_GR.pdf  (ΣΥΣΤΑΣΗ) Πηγή:  http://www.bioethics.gr/index.php/el/gnomes/1608-2017-04-20-08-06-56

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΔΔΑ 7-3/2006: Απαγόρευση χρήσης εμβρύων που δημιουργήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) λόγω άρσης συναίνεσης συντρόφου (Υπόθεση EVANS vs. UK)
Βιοηθική, Νομολογία

ΕΔΔΑ 7-3/2006: Απαγόρευση χρήσης εμβρύων που δημιουργήθηκαν με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) λόγω άρσης συναίνεσης συντρόφου (Υπόθεση EVANS vs. UK)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αριθμός Απόφασης: 7-3/2006 Προσφυγή 6339/2005 Πρόεδρος: Josep Casadevall (Ανδόρρα) Δικαστές: Nicolas Bratza (Βρετανία), Matti Pellonpää (Φινλανδία), Rait Maruste (Eσθονία), Kristaq Traja (Αλβανία), Ljiljana Mijović (πολίτης Βοσνίας και Ερζεγοβίνης), Ján Šikuta (Σλοβακία). Δικηγόροι: Philip Sales, Robin Tolson, Q.C.   Γυναίκα με προβλήματα γονιμότητας (προκαρκινικό στάδιο ωοθηκών) ζητά την χρησιμοποίηση εμβρύων της που έχει δημιουργήσει με τον πρώην σύντροφό της μέσω in vitro τεχνητής γονιμοποίησης (IVF) και έχει καταψύξει με σκοπό τη μελλοντικής εμφύτευσή τους στη μήτρα…

Διαβάστε Περισσότερα
Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Πρόσφατες εξελίξεις στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος: Εκδοτική επεξεργασία (Genome Editing)
Γονιδίωμα

Έκθεση Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής – Πρόσφατες εξελίξεις στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος: Εκδοτική επεξεργασία (Genome Editing)

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειλημμένες συνεδριάσεις, ασχολήθηκε με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη γενετική επεξεργασία (gene editing) του ανθρώπινου γονιδιώματος. Αφορμή υπήρξαν οι ανακοινώσεις σχετικά με τη νέα μέθοδο CRISPR/Cas9, που διακρίνεται από απλότητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, με συνέπεια να διευκολύνεται εξαιρετικά η τροποποίηση του γονιδιώματος οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον αυτής της Γνώμης συγκεντρώνεται στον άνθρωπο, καθώς τα ζητήματα βιοηθικής παρουσιάζονται οξύτερα. Δείτε περισσότερα: Έκθεση Πηγή

Διαβάστε Περισσότερα
Μεταβολή ημερομηνίας γέννησης σε τέκνο παρένθετης μητέρας
Βιοηθική, Νομολογία

Μεταβολή ημερομηνίας γέννησης σε τέκνο παρένθετης μητέρας

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 3443/2016 Πρόεδρος: Παναγιώτα-Ειρήνη Σίδερη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόρος: Μιχαήλ Καραγιάννης Κατά τα άρθρα 739, 782 ΚΠολΔ ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί με αίτησή του προς το Ειρηνοδικείο να ζητήσει την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς την ημερομηνία γέννησης. Η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και η μεταβολή ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη. Το δικαστήριο κατά την άσκηση της διακριτικής του εξουσίας οφείλει σε κάθε περίπτωση να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών και να…

Διαβάστε Περισσότερα
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμ. 13707/2009: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθμ. 13707/2009: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Προεδρεύουσα: Γ. Τσουλφόγλου, Πρωτοδίκης Δικηγόρος: Χ. Καραγιάννη Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά ειναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μπορεί με αίτησή της να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να αποκτήσει τέκνο με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια. Προϋπόθεση της δικαστικής άδειας η έγγραφη χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία αυτών και του συζύγου της δευτέρας, αν είναι έγγαμη καθώς και η υγεία της παρενθέτου γυναικός, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη…

Διαβάστε Περισσότερα
Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Εφετείο Αθηνών 3357/2010: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Δικαστής: Ι. Βέλλας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Κ. Μαυρικοπούλου, Εφέτης Δικηγόρος: Σ. Χρηστακάκης Με την διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ αντιμετωπίζεται η αδυναμία γυναίκας προς κυοφορία και παρέχεται η δυνατότητα σε αυτή να προσφύγει σε παρένθετε μητέρα προς κυοφορία. Η παρένθετη μητρότητα καλύπτει ιατρική αδυναμία κυοφορίας, η οποία μπορεί να υπάρχει μόνο σε γυναίκα. Η αίτηση άγαμου άνδρα, ανικάνου προς τεκνοποίηση για χορήγηση δικαστικής άδειας για τεκνοποίηση με παρένθετη μητέρα είναι νόμω αβάσιμη. Γύνεται δεκτή έφεση του Εισαγγελέως κατ’ απόφασεως του…

Διαβάστε Περισσότερα
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα
Βιοηθική

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2827/2008: Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μοναχικού άγαμου άντρα

Αριθμ. 2827/2008 Προεδρεύων: Π.Λεβενιώτης, Πρωτοδίκης Δικηγόρος:Α.Αναστασοπούλου Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ η γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο αλλά ειναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, μπορεί με αίτησή της να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να αποκτήσει τέκνο με μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια. Προϋπόθεση της δικαστικής άδειας η έγγραφη χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία αυτών και του συζύγου της δευτέρας, αν είναι έγγαμη καθώς και η υγεία της παρενθέτου γυναικός, η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη προς…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top