skip to Main Content
Ν. 4600/2019 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Υγείας (Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος)
Νέα, Νομοθεσία

Ν. 4600/2019 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Υγείας (Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος)

Στις 9 Μαρτίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4600/2019 ο οποίος εκτός των άλλων αναλύει και την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 82 ανακηρύσσεται ο διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας καθώς και η σύσταση σχετικού αυτοτελούς γραφείου με τους υπαλλήλους που θα τον πλαισιώνουν. Στα άρθρα 83 και 84 αναλύεται η σύσταση και η λειτουργία των Εθνικών Μητρώων Ασθενών και του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) Δείτε…

Διαβάστε Περισσότερα
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δεδομένων Υγείας
Νέα, Νομοθεσία, Προστασία Δεδομένων Υγείας

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δεδομένων Υγείας

Παρατηρώντας την ραγδαία αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων σχετικών με την υγεία, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε στις 27 Μαρτίου 2019 την Σύσταση CM/Rec(2019)2 προς τα κράτη μέλη σχετικά με την προστασία των δεδομένων υγείας. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει δραστικά από το 1997, η Σύσταση αυτή αντικαθιστά την προγενέστερη Σύσταση No. R(97)5 και επεκτείνει τον όρο των ιατρικών δεδομένων ώστε να συμπεριλάβει…

Διαβάστε Περισσότερα
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ξενομεταμόσχευση
Βιοηθική, Νέα, Νομοθεσία

Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ξενομεταμόσχευση

Η έλλειψη διαθεσιμότητας οργάνων και ιστών ανθρώπινης προέλευσης για μεταμόσχευση έχει οδηγήσει σε μελέτες που εξετάζουν εναλλακτικές πειραματικές λύσεις, όπως η ξενομεταμόσχευση. Η ξενομεταμόσχευση είναι οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση, εμφύτευση ή έγχυση ζωντανών κυττάρων, ιστών ή οργάνων από μη ανθρώπινη ζωική πηγή σε ανθρώπινο λήπτη. Τέτοιες λύσεις εγείρουν δεοντολογικά ζητήματα καθώς και σημαντικούς κινδύνους στον τομέα της δημόσιας υγείας και στην μετάδοση ασθενειών. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ξενομεταμόσχευση, η Επιτροπή Υπουργών του…

Διαβάστε Περισσότερα
Σύνταξη Ψυχιατρικών γνωματεύσεων. Λάθη προς αποφυγή και ευθύνη.
Τηλεκπαίδευση

Σύνταξη Ψυχιατρικών γνωματεύσεων. Λάθη προς αποφυγή και ευθύνη.

Οι ψυχιατρικές γνωματεύσεις έχουν τεράστια χρησιμότητα όχι μόνο ως ιατρικά πιστοποιητικά (επιδόματα αναπηρίας, αναρρωτικές άδειες, αναβολή δικαστηρίου, φορολογικές ελαφρύνσεις) αλλά και στο πλαίσιο ακούσιου εγκλεισμού, δικαστικής συμπαράστασης αλλά και ακύρωσης δικαιοπραξίας (συνήθως διαθήκης ή δωρεάς). Στην παρουσίαση περιγράφεται ο προσήκων τρόπος σύνταξης ψυχιατρικών πιστοποιητικών και η ευθύνη που δημιουργείται από την σύνταξη ελλιπών και ψευδών ψυχιατρικών πιστοποιητικών. Γίνεται αναφορά τόσο σε ελληνική όσο και σε ξένη νομολογία σε ζητήματα αστικής, ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης από την δημιουργία ψευδών ψυχιατρικών πιστοποιητικών.

Διαβάστε Περισσότερα
Παράταση ακούσιας νοσηλείας μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 12/2006)
Νομολογία

Παράταση ακούσιας νοσηλείας μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας (Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 12/2006)

Στις περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας, εάν δεν εκδοθεί η απόφαση εντός της δεκαήμερης προθεσμίας που ο νόμος ορίζει, ο Εισαγγελέας ο οποίος διέταξε τη μεταφορά στη μονάδα οφείλει να ενημερώσει το Διευθυντή της επιστημονικής μονάδας και ο Διευθυντής οφείλει να ζητήσει ενημέρωση από τον Εισαγγελέα, σχετικά με την τήρηση της ως άνω προθεσμίας αλλά και τη νομιμότητα της συνέχισης της νοσηλείας του μεταφερθέντος ατόμου. Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση εδώ.

Διαβάστε Περισσότερα
Σεμινάριο: Ψυχιατροδικαστικά θέματα στην καθημερινή κλινική ψυχιατρική πρακτική
Εκδηλώσεις

Σεμινάριο: Ψυχιατροδικαστικά θέματα στην καθημερινή κλινική ψυχιατρική πρακτική

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ), οι Κλάδοι Ψυχιατροδικαστικής και Βίαιων Συμπεριφορών προγραμματίζουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα της Ψυχιατροδικαστικής. Μια σειρά σεμιναρίων και διαδραστικών συναντήσεων με προσπάθεια να έχουμε ευρεία συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχιάτρων και νομικών σε θέματα που μας αγγίζουν όλους. Στο κοινό πεδίο που συναντάται ψυχιατρική και νομική έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε για να αναπτύξουμε μια κοινή γλώσσα στα θέματα που αγγίζουν όλο και περισσότερες πτυχές της κλινικής…

Διαβάστε Περισσότερα
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Κωδικός (SEC)
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Κωδικός (SEC)

Ο ‘’Ενιαίος Ευρωπαϊκός Κωδικός’’, ή αλλιώς SEC (Single European Code) αποτελείται από μια σειρά στοιχείων ταυτοποίησης δωρεάς και μια σειρά στοιχείων ταυτοποίησης προϊόντος και σε συνδυασμό με συνοδευτικά έγγραφα αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό που καθιστά εφικτή την ιχνηλασιμότητα των ιστών και των κυττάρων που διανέμονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με την δομή και τον τρόπο σχηματισμού του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Κωδικού μπορείτε να βρείτε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαβάστε Περισσότερα
Ημερίδα Onassis Health Day 11-2-2019
Εκδηλώσεις

Ημερίδα Onassis Health Day 11-2-2019

Το Ίδρυμα Ωνάση, ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ανοίγουν έναν διάλογο για την ιατρική του αύριο. Διακεκριμένες προσωπικότητες, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες του χώρου της Υγείας μιλούν για τη γενετική, τη δωρεά οργάνων, τις μεταμοσχεύσεις και τις βιοηθικές προκλήσεις. Το μέλλον της υγείας ήρθε. Ο διάλογος άνοιξε. Πάρε θέση. Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, το Ίδρυμα Ωνάση, ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο διοργανώνουν, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το πρώτο Onassis…

Διαβάστε Περισσότερα
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» B΄ Κύκλος, Ιανουάριος -Ιούνιος 2019
Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» B΄ Κύκλος, Ιανουάριος -Ιούνιος 2019

H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και τo Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρουν για δεύτερη συνεχή χρονιά μια εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο της σύγχρονης Βιοηθικής. Ύστερα από την ιδιαιτέρως επιτυχημένη διοργάνωση του αντίστοιχου Προγράμματος την προηγούμενη χρονιά, συνδιοργανώνουν και για το έτος 2019 εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων,  όπως η ευθανασία, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι βιοτράπεζες και οι τράπεζες γενετικών αποτυπωμάτων, η ενήμερη συναίνεση στις σχέσεις ασθενούς/ιατρού, κ.λπ. Το…

Διαβάστε Περισσότερα
Π.Δ. 10/2016 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) Όροι και Προϋποθέσεις
Νομοθεσία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Π.Δ. 10/2016 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) Όροι και Προϋποθέσεις

Δείτε εδώ το Προεδρικό Διάταγμα 10/2016 για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top