skip to Main Content
Άρειος Πάγος 1732/2005: Παθητική δωροδοκία ιατρού ενταγμένου στο Ε.Σ.Υ.
Μη κατηγοριοποιημένο, Άρειος Πάγος, Ευθύνη, Ποινική

Άρειος Πάγος 1732/2005: Παθητική δωροδοκία ιατρού ενταγμένου στο Ε.Σ.Υ.

Άρειος Πάγος Ε΄ Ποινικό Τμήμα Αριθμ. 1732/2005    Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γεωργίλης Εισηγητής: Αθανάσιος Μπρίλλης Δικαστές: Νικόλαος Γεωργίλης, Δημήτριος Κιτρίδης, Αθανάσιος Μπρίλλης, Γεώργιος Ναυπλιώτη, Πολύκαρπος Βούλγαρη. Αντιεισαγγελέας: Φώτης Μακρής Δικηγόροι:Ιωάννης Ηρειώτης, Δημήτριος Παπαδημητρίου -   Ιατρός εντεταγμένος στο ΕΣΥ είναι, κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του νόμου 1397/1983, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Παθητική δωροδοκία (δωροληψία) ιατρού, στοιχειοθετείται και διά της α) απαιτήσεως δώρων ή ανταλλαγμάτων, που δεν δικαιούται, για μελλοντική ενέργεια και β) ενέργεια αναγομένη στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται…

Διαβάστε Περισσότερα
Corona Baby
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 7964/2008   Πρόεδρος:  Ευγενία Τσαρμποπούλου Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Βασιλακάκου Δικαστές: Ευγενία Τσαρμποπούλου, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου, Ιωάννης Μασσαλής Δικηγόροι: Αντώνιος Μουχτούρης, Δημήτριος Κ. Βερβεσός και Χριστίνα Κων. Χαϊκάλη, Ευσταθία Κων. Καδά, Αθανάσιος Ι. Παπαγεωργάκης   Αγωγή κατά του γυναικολόγου – μαιευτήρα, της υπεύθυνης εργαστηρίου της μαιευτικής κλινικής και του προστήσαντος αυτού νομικού προσώπου της κλινικής, προς καταβολή χρηματική ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Στοιχείο της βάσεως της αγωγής, από υπαιτιότητα των δύο πρώτων εναγομένων ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου, ο οποίος…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 1329/2015   Πρόεδρος:  Παναγιώτα Μιχαήλ Εισηγήτρια:  Ελλάδα Φραγκουδάκη Δικηγόροι: Νικόλαος Σταυρίδης, Δημήτριος Βουτσίνος, Λεωνίδας Βασιλόπουλος. Ευθύνη πλαστικού χειρούργου για διορθωτική επέμβαση στήθους,  προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση. Αγωγή αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως. Για την πλήρωση του όρου του παρανόμου δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου αλλά αρκεί συμπεριφορά αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές τις εννόμου τάξεως. Γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων. Ευθύνη εκ της…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου

Άκυρη είναι η μέσω αντιπροσώπου δικαιοπραξία του ανικάνου, όταν κατά τη χορήγηση της πληρεξουσιότητος συνέτρεχε περίπτωση της ΑΚ 131 παρ. 2. Η υποχρέωση ιατρικού απορρήτου αίρεται με συναίνεση εκείνου που τον αφορά και, σε περίπτωση θανάτου του, με συναίνεση των συγγενών του έως τετάρτου βαθμού. Ουσιώδες προς άρση του ιατρικού απορρήτου είναι η διαφύλαξη του εννόμου συμφέροντος του ασθενούς. Στάθμιση συμφερόντων μεταξύ ιατρικού απορρήτου και προστατευόμενου συμφέροντος. Η ακυρότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι σχετική και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη…

Διαβάστε Περισσότερα
ΜονΠρΑθ 3717/2014: Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Νομολογία

ΜονΠρΑθ 3717/2014: Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου

Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να δείτε την απορριπτική απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 3717/2014 για επιπλοκή από ιατρική αμέλεια με τίτλο «Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετεγχειρητικό καθήκον επιμέλειας σε προσθετική επέμβαση στήθους
Μη κατηγοριοποιημένο, Νομολογία

Μετεγχειρητικό καθήκον επιμέλειας σε προσθετική επέμβαση στήθους

Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να δείτε την απόφαση του Εφετείου Αθηνών με αριθμό 6101/2010 με θέμα το Μετεγχειρητικό καθήκον επιμέλειας σε προσθετική επέμβαση στήθους.

Διαβάστε Περισσότερα
Εγχείρηση Οφθαλμού – Αμέλεια Ιατρού
Άρειος Πάγος, Αστική, Ευθύνη

Εγχείρηση Οφθαλμού – Αμέλεια Ιατρού

ΑΠ 1404/2008 Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καλαμίδας Αρεοπαγίτες: Ρένα Ασημακοπούλου, Ιωάννης Ιωαννίδης (εισηγητής), Χαράλαμπος Ζώης, Αθανάσιος Κουτρουμάνος Δικηγόροι: Aθανάσιος Καλογιάννης, Εμμανουήλ Γιαννακάκις Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νομίμου βάσεως. Αμέλεια του ιατρού που δεν ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ιατρικής αμέλειας και αποτελέσματος. Δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΠ ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του 932 ΑΚ ως πραγματικό περιστατικό που επαφίεται στην…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top