skip to Main Content
ΔΕΕ C 621/15: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και της νόσου σκλήρυνσης κατά πλάκας (προδικαστική απόφαση αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ)
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Νομολογία

ΔΕΕ C 621/15: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και της νόσου σκλήρυνσης κατά πλάκας (προδικαστική απόφαση αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ)

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αριθμός Απόφασης: C 621/15 Προδικαστικό ερώτημα: Αίτημα του Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) με απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2015 Πρόεδρος: M. Ilešič Δικαστές: A. Prechal (εισηγήτρια), A. Rosas, C. Toader και E. Jarašiūnas Γενικός Εισαγγελέας: M. Bobek Γραμματέας: V. Giacobbo-Peyronnel (διοικητική υπάλληλος) Δικηγόροι: M. Jéhannin (avocate), J.‑P. Chevallier και F. Monteret-Amar, (avocats), D. Colas, J. Traband και A. Maitrepierre (εκπρόσωποι Γαλλικής Κυβέρνησης), J. Vláčil και M. Smolek (εκπρόσωποι Τσεχικής Κυβέρνησης), M. Hellmann και T. Henze (εκπρόσωποι Γερμανικής Κυβέρνησης), O. Beynet και G. Braga da Cruz (εκπρόσωποι Ευρωπαϊκής Επιτροπής).   Το άρθρο 4 της οδηγίας…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 12941/2014: Αγωγή κατά χειρουργού ιατρού για ηθική βλάβη λόγω αφαίρεσης έκτοπου νεφρού που εξελήφθη ως καρκινικός όγκος
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Νομολογία, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 12941/2014: Αγωγή κατά χειρουργού ιατρού για ηθική βλάβη λόγω αφαίρεσης έκτοπου νεφρού που εξελήφθη ως καρκινικός όγκος

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Αποφάσεως 12941/2014 Πρόεδρος: Νικόλαος Βόκας Δικαστές: Β. Χατζηπανταζής, Α. Εκκλησίαρχος (Εισηγητής) Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση και προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης λόγω παράνομης ιατρικής πράξης. Ο παράνομος χαρακτήρας μιας ιατρικής πράξης προκύπτει είτε όταν διαπιστώνεται κάποιο ιατρικό σφάλμα, είτε όταν αυτή διενεργείται χωρίς έγκυρη συναίνεση του ασθενούς. Αναγκαία η λεπτομερής ενημέρωση του ασθενούς και η μετά από αυτήν έγκυρη συναίνεσή του, ώστε να μην υπάρχει παράνομη συμπεριφορά του ιατρού. Αφαίρεση έκτοπου νεφρού που εξελήφθη ως καρκινικός…

Διαβάστε Περισσότερα
Corona Baby
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7964/2008: Ενδομήτριος θάνατος εμβρύου

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 7964/2008   Πρόεδρος:  Ευγενία Τσαρμποπούλου Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Βασιλακάκου Δικαστές: Ευγενία Τσαρμποπούλου, Αλεξάνδρα Βασιλακάκου, Ιωάννης Μασσαλής Δικηγόροι: Αντώνιος Μουχτούρης, Δημήτριος Κ. Βερβεσός και Χριστίνα Κων. Χαϊκάλη, Ευσταθία Κων. Καδά, Αθανάσιος Ι. Παπαγεωργάκης   Αγωγή κατά του γυναικολόγου – μαιευτήρα, της υπεύθυνης εργαστηρίου της μαιευτικής κλινικής και του προστήσαντος αυτού νομικού προσώπου της κλινικής, προς καταβολή χρηματική ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Στοιχείο της βάσεως της αγωγής, από υπαιτιότητα των δύο πρώτων εναγομένων ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου, ο οποίος…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους
Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1329/2015: Ιατρικό σφάλμα και μετεγχειρητικό καθήκον ενημέρωσης σε προσθετική στήθους

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 1329/2015   Πρόεδρος:  Παναγιώτα Μιχαήλ Εισηγήτρια:  Ελλάδα Φραγκουδάκη Δικηγόροι: Νικόλαος Σταυρίδης, Δημήτριος Βουτσίνος, Λεωνίδας Βασιλόπουλος. Ευθύνη πλαστικού χειρούργου για διορθωτική επέμβαση στήθους,  προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση. Αγωγή αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως. Για την πλήρωση του όρου του παρανόμου δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου αλλά αρκεί συμπεριφορά αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές τις εννόμου τάξεως. Γενική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων. Ευθύνη εκ της…

Διαβάστε Περισσότερα
Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Πρωτοδικείο

Πολυμελές Πρωτοδικείο Νάξου 21/2015 – Ακύρωση πληρεξουσιότητας ψυχασθενούς και άρση ιατρικού και τραπεζικού απορρήτου

Άκυρη είναι η μέσω αντιπροσώπου δικαιοπραξία του ανικάνου, όταν κατά τη χορήγηση της πληρεξουσιότητος συνέτρεχε περίπτωση της ΑΚ 131 παρ. 2. Η υποχρέωση ιατρικού απορρήτου αίρεται με συναίνεση εκείνου που τον αφορά και, σε περίπτωση θανάτου του, με συναίνεση των συγγενών του έως τετάρτου βαθμού. Ουσιώδες προς άρση του ιατρικού απορρήτου είναι η διαφύλαξη του εννόμου συμφέροντος του ασθενούς. Στάθμιση συμφερόντων μεταξύ ιατρικού απορρήτου και προστατευόμενου συμφέροντος. Η ακυρότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι σχετική και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη…

Διαβάστε Περισσότερα
ΜονΠρΑθ 3717/2014: Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου
Μη κατηγοριοποιημένο, Αστική, Ευθύνη, Νομολογία

ΜονΠρΑθ 3717/2014: Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου

Σε αυτό το αρχείο μπορείτε να δείτε την απορριπτική απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 3717/2014 για επιπλοκή από ιατρική αμέλεια με τίτλο «Αγωγή κατά γαστρεντερολόγου για ηθική βλάβη λόγω επιπλοκής μετά την τοποθέτηση δακτυλίου στομάχου».

Διαβάστε Περισσότερα
Εγχείρηση Οφθαλμού – Αμέλεια Ιατρού
Άρειος Πάγος, Αστική, Ευθύνη

Εγχείρηση Οφθαλμού – Αμέλεια Ιατρού

ΑΠ 1404/2008 Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καλαμίδας Αρεοπαγίτες: Ρένα Ασημακοπούλου, Ιωάννης Ιωαννίδης (εισηγητής), Χαράλαμπος Ζώης, Αθανάσιος Κουτρουμάνος Δικηγόροι: Aθανάσιος Καλογιάννης, Εμμανουήλ Γιαννακάκις Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νομίμου βάσεως. Αμέλεια του ιατρού που δεν ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ιατρικής αμέλειας και αποτελέσματος. Δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΠ ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του 932 ΑΚ ως πραγματικό περιστατικό που επαφίεται στην…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top