skip to Main Content
Θέματα αιχμής με διαχρονικά ερωτήματα. Ιατρική και Δικαιοσύνη «ενώπιος ενωπίω».
Ποινική Ευθύνη

Θέματα αιχμής με διαχρονικά ερωτήματα. Ιατρική και Δικαιοσύνη «ενώπιος ενωπίω».

*Προδημοσίευση του άρθρου από τον Τόμο που πρόκειται να δημοσιευτεί με τα Πρακτικά των Εισηγήσεων του Συνεδρίου του Αγίου Σάββα “Τα νέα φάρμακα στην τεχνολογία”

Διάγραμμα

  1. Προλεγόμενα
  2. Το Δίκαιο και η άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος
  3. Πραγματικό περιστατικό ελέγχου ιατρικής ευθύνης από αμέλεια
  4. Ποινική ευθύνη
  5. Αστική ευθύνη
  6. Πειθαρχική ευθύνη
  7. Ερωτήματα και προβληματισμοί περί την διερεύνηση της ιατρικής ευθύνης από αμέλεια
  8. Επίλογος
Διαβάστε Περισσότερα
Από την πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο έως την Ακροαματική Διαδικασία
Ποινική Ευθύνη

Από την πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο έως την Ακροαματική Διαδικασία

*Προδημοσίευση του άρθρου από τον Τόμο που πρόκειται να δημοσιευτεί με τα Πρακτικά των Εισηγήσεων του Συνεδρίου του Αγίου Σάββα “Τα νέα φάρμακα στην τεχνολογία”

Η επεξεργασία ενός θέματος ιατρικού δικαίου με τίτλο «από την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο έως την ακροαματική διαδικασία» παρουσιάζει την πρόκληση χειρισμού ενός θέματος περισσότερο πρακτικής άσκησης δικαιωμάτων ασθενούς, υποχρεώσεων ιατρού και δικηγορικής ενασχόλησης και λιγότερο θεωρητικής προσέγγισης. Όταν ο ασθενής θεωρήσει ότι πρέπει να διερευνηθεί ως προς την ιατρική της ορθότητα μια ιατρική πράξη θέλει να ξέρει ποια δικαιώματα έχει και πως θα τα ασκήσει και ιδίως, εάν αξίζει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης ιατρικού λάθους, καθώς μια τέτοια διαδικασία είναι αρκετά φορτισμένη. Αντιστοίχως ο ιατρός θέλει να γνωρίζει πως θα προστατευθεί και τι πρέπει να πράξει. Σε αυτό το δίπολο πάντοτε κομβικός είναι ο ρόλος του δικηγόρου που είτε από την μία είτε από την άλλη πλευρά θα κληθεί να διασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Διαβάστε Περισσότερα
Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο;
Βιοηθική

Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο;

*Προδημοσίευση του άρθρου από τον Τόμο που πρόκειται να δημοσιευτεί με τα Πρακτικά των Εισηγήσεων του Συνεδρίου του Αγίου Σάββα “Τα νέα φάρμακα στην τεχνολογία”

Σε  όλες   τις  καλοκυβερνημένες  πολιτείες έχει ορισθεί  στον  καθένα  και από  μία  εργασία,  που είναι ανάγκη να την κάνει και κανείς  δεν έχει  καιρό να είναι άρρωστος και να νοσηλεύεται όλη του την ζωή. (…)

               Να  μην παραδεχθούμε  λοιπόν  πως αυτής  της γνώμης ήταν και ο Ασκληπιός και πως μονάχα για εκείνους που από τη φύση  ή από την δίαιτα  είχαν  γερά  σώματα,  αν τους συνέβαινε να  πάθουν  καμμιά αρρώστεια  από άλλη αφορμή, για  αυτούς  μόνο και  για αυτές τις κράσεις  έδειξε την ιατρική και έβγαζε από  πάνω τους την αρρώστεια,  για να μην  βλάψει  τα  συμφέροντα  της πολιτείας;  Ενώ  για τα σώματα που ήταν για πάντα αρρωστημένα, δεν αναλάμβανε να παρατείνει τα βάσανα και τη ζωή τους (…) για να φέρουν στον κόσμο και άλλα πλάσματα δυστυχισμένα φυσικά  σαν κι αυτά,  αλλά  νόμιζε  πως δεν  ήταν  ανάγκη  να θεραπεύει ανθρώπους που από την κατασκευή τους  (…)  δεν θα ήταν ωφέλιμοι ούτε για τον εαυτό τους ούτε για την πολιτεία;

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, Γ’, 406c, 407d, Μετφ. Γρυπάρη

Διαβάστε Περισσότερα
Σχόλιο στην ΠρωτΝάξου 21/2015
Αστική Ευθύνη

Σχόλιο στην ΠρωτΝάξου 21/2015

Εισαγωγή

Με αφορμή την υπ’ αριθμόν 21/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου, στις γραμμές που ακολουθούν θα εξεταστούν δύο από τα κύρια ζητήματα που ανακύπτουν στο χώρο του Αστικού Ιατρικού Δικαίου. Το πρώτο από αυτά αφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά την ΑΚ 131, η οποία εισάγει μία ειδική κατηγορία προσώπων ανίκανων προς δικαιοπραξία (Σπυριδάκης, Η Δικαιοπρακτική (Αν)ικανότητα, σ. 33. Πραγιάννη, Η Συναίνεση του Δικαιοπρακτικά Ανίκανου Ασθενούς στην Ιατρική Πράξη, σ. 72), προκειμένου να κηρυχθεί ως άκυρη η δήλωση βούλησης και πως αυτή λειτουργεί τόσο στο πλαίσιο του Αστικού Δικαίου (Μέρος Α) όσο και στο πλαίσιο του Ιατρικού Δικαίου (Μέρος Β). Το δεύτερο ζήτημα που θα εξεταστεί αφορά στην προβληματική της νομικής ισχύος δημόσιων και ιδιωτικών ιατρικών πιστοποιητικών (Μέρος Γ).

Διαβάστε Περισσότερα
Η συναίνεση του ασθενούς κατά την ιατρική και οικονομική ενημέρωση
Άρθρα - Μελέτες, Αστική Ευθύνη

Η συναίνεση του ασθενούς κατά την ιατρική και οικονομική ενημέρωση

Α. Γενικά νομικά στοιχεία για την ενημέρωση και συναίνεση του ασθενή.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοιατρική (Σύμβαση του Οβιέδο 1997) που βρίσκεται σε ισχύ στην Ελλάδα, υπερισχύοντας του κοινού δικαίου (Ν. 2619/1998), ο γιατρός έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις μόνο με την συναίνεση του ασθενούς, καθώς επίσης να το πληροφορεί σχετικά με την υγεία του και το κόστος της εκάστοτε επεμβάσεως. Ειδικότερα στο άρθρο5 παρ. 1 της Σύμβασης του Οβιέδο ορίζεται ότι επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον ο ασθενής δώσει την ελεύθερη συναίνεση του, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του1. Η υποχρέωση συναίνεσης και ενημέρωσης του ασθενούς προϋπήρχε ήδη στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 σχετικά με τους νοσοκομειακούς ασθενείς.

Διαβάστε Περισσότερα
Η προσήκουσα τήρηση ιατρικού αρχείου
Άρθρα - Μελέτες, Αστική Ευθύνη

Η προσήκουσα τήρηση ιατρικού αρχείου

A. Πρόλογος

Scripta manent verba volent. H ρωμαϊκή αυτή ρήση βρίσκει εφαρμογή και στο ιατρικό δίκαιο. Ο ιατρός πρέπει να τηρεί σημειώσεις γιατί είναι αδύνατο να θυμάται τις προφορικές απαντήσεις των ασθενών κατά το στάδιο της διάγνωσης. Ένας γερμανός ιατρός δημόσιου νοσοκομείου εξετάζει ανά μέσο όρο 3.500 ασθενής το τρίμηνο, γεγονός που καθιστά αδύνατη την απομνημόνευση του ιστορικού αλλά και των μέτρων θεραπείας που αυτός έχει λάβει. Την μνημονική αυτή ανεπάρκεια του ανθρώπινου εγκεφάλου καλείται να καλύψει ο ιατρικός φάκελος, ο οποίος επιτυχώς έχει χαρακτηριστεί από το γερμανικό Ακυρωτικό ως «στήριγμα μνήμης»1 του ιατρού. Βέβαια ο ιατρικός φάκελος μπορεί να συμβάλλει πέρα από τη διάγνωση και θεραπεία και στην εκπλήρωση λογοδοσίας που έχει ο ιατρός απέναντι στον ασθενή αλλά και στην θεραπευτική έρευνα και αποκάλυψη της αλήθειας και ορθής απονομής της δικαιοσύνης σε περίπτωση δικαστικού αγώνα.

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top