skip to Main Content
WEBINAR ERASMUS + “N-GeneS: Από τη διάγνωση στη θεραπεία”
Συνέδρια, Τηλεκπαίδευση

WEBINAR ERASMUS + “N-GeneS: Από τη διάγνωση στη θεραπεία”

Με χαρά σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “N-GeneS: Από τη διάγνωση στη θεραπεία”. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 23 Iανουαρίου 2021 16:15 - 16:30 Χαιρετισμός, Φρυσίρα-Κανιούρα Ελένη 16:30 - 18:30 Προεδρείο: Φρυσίρα-Κανιούρα Ελένη, Σοφοκλέους Χρισταλένα 16:30 - 16:55 Παρουσίαση Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης N-GeneS Γιάνναρος Αναστάσιος 16:55 - 17:00 Συζήτηση 17:00 - 17:25 Εφαρμογή της Αλληλούχησης Επόμενης Γενιάς (NGS) στην κλινική πράξη Μαρινάκης Νικόλαος 17:25 - 17:30 Συζήτηση 17:30 - 17:55 Γενωμικό Νεογνικό Screening Αμέντα-Kυριαζή…

Διαβάστε Περισσότερα
Η εγγύηση της παρένθετης μητρότητας
Άρθρα - Μελέτες, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Η εγγύηση της παρένθετης μητρότητας

Αντώνιος Μανιάτης Δρ. Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Paris Nanterre Δρ. Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΝ   Λέξεις - κλειδιά:  επιείκεια, ηλικιακό όριο, Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (IYA), ιατρός / θεραπευτής, παρένθετη μητρότητα   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια στην ελληνική έννομη τάξη έχουν υπάρξει σημαντικές τάσεις φιλελευθεροποίησης του νομικού καθεστώτος της παρένθετης μητρότητας. Το 2014 προβλέφθηκε ότι αρκεί να έχει είτε η υποβοηθούμενη μητέρα είτε η κυοφόρος μητέρα την προσωρινή διαμονή της (όχι οπωσδήποτε κατοικία) στην Ελλάδα. Από το 2016 και…

Διαβάστε Περισσότερα
ΚΥΑ- Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από: 13.12.2020 μέχρι 07.01.2021
Μη κατηγοριοποιημένο, Νέα, Νομοθεσία

ΚΥΑ- Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από: 13.12.2020 μέχρι 07.01.2021

Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/5726/24-12-2020), που αφορά σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 (06:00) έως την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 (06:00). Πρώτον, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου του, με υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής…

Διαβάστε Περισσότερα
Έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19 και λειτουργία Δικαστηρίων: 30.11.2020- 07.12.2020
Νέα, Νομοθεσία

Έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19 και λειτουργία Δικαστηρίων: 30.11.2020- 07.12.2020

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ. οικ.: 76629 που αφορά όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 (Covid-ΚΥΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020). Κατόπιν της ανωτέρω δημοσίευσης στο ΦΕΚ, ακολούθησαν οι ανακοινώσεις για τη λειτουργία των Πρωτοδικείου Αθηνών από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών (Ανακοίνωση Πρωτοδικείου)  , καθώς και για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου…

Διαβάστε Περισσότερα
Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22.10.2020): Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγής
Νομοθεσία

Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22.10.2020): Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγής

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3305/2005 (A΄ 17) τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης καθορίζεται ως εξής: α. Σπέρμα και ορχικός ιστός: αν το σπέρμα έχει κατατεθεί από τρίτο δότη, μέχρι δέκα (10) έτη, ενώ αν το σπέρμα ή ο ορχικός ιστός έχει κατατεθεί μόνο για μελλοντική προσωπική χρήση…

Διαβάστε Περισσότερα
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών (άρθρο 83 ν. 4600/2019)
Δίκαιο της Υγείας

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών (άρθρο 83 ν. 4600/2019)

Μία νέα αρχή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συντελείται με τη σύσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 83 ν. 4600/2019 και των στοιχείων (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 3 του άρθρου 9 ΓΚΠΔ (GDPR) από το Υπουργείο Υγείας,  ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, κατά το στοιχείο 7 του άρθρου 4 ΓΚΠΔ, του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών (1),  ως ενός συστήματος αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του στοιχείου (6) του άρθρου 4…

Διαβάστε Περισσότερα
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (Ν. 2071/1992, 4715/2020, 4737/2020)
Νομοθεσία

Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (Ν. 2071/1992, 4715/2020, 4737/2020)

Με πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Συνημμένα, ο N. 2071/1992 (κωδικοποιημένος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4715/2020- ΦΕΚ 149/Α/01-08-2020) και ο Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22-10-2020) , αναφορικά με την Κύρωση της από 24.09.2020 τροποποίησης της από 26.07.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION) και το ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του…

Διαβάστε Περισσότερα
Corona In Workplace
COVID στους χώρους Εργασίας
Τηλεκπαίδευση

COVID στους χώρους Εργασίας

O Σύνδεσμος Υποτρόφων Ωνασείου Ιδρύματος οργανώνει δράση με θέμα: Η Μελλοντική Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας: Ένα στοίχημα ή όχι στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης; Τι σημαίνει «σκέπτομαι έξω από τα καθιερωμένα» στην έννοια Κουλτούρα Ασφάλειας, πώς μπορώ να μετατρέψω τον κίνδυνο – απειλή σε ευκαιρία στη διαχείριση μιας πανδημικής κρίσης,  με ποιους τρόπους μπορώ να διαχειριστώ αποτελεσματικά τους αναδυόμενους κινδύνους και τις προοπτικές που εγείρονται, στους χώρους εργασίας, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας; Πέμπτη…

Διαβάστε Περισσότερα
Νόμος 4722/2020: Κύρωση της από 10.08.2020 Π.Ν.Π. και της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
Νομοθεσία

Νόμος 4722/2020: Κύρωση της από 10.08.2020 Π.Ν.Π. και της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' /177/15-9-2020 ο νέος νόμος 4722/2020, με τον οποίο κυρώνεται η από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και η από 22.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και…

Διαβάστε Περισσότερα
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25-02-2020 (ΦΕΚ Α’ 42)
Νομοθεσία

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25-02-2020 (ΦΕΚ Α’ 42)

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Για περισσότερα βλέπε ΠΝΠ 25-02-2020 (ΦΕΚ Α' 42)

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top