skip to Main Content
EAIYA 306/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Αριθμ. 306/12-7-2016

Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 9 παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 6901/ 2015.
  2. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Σε κάθε περίπτωση που Τράπεζα Κρυοσυντήρησης υποβάλει αίτηση αδειοδότησης ή ανανέωσης της άδειας ή τροποποίησης/συμπλήρωσης των υποβαλλόμενων στοιχείων της, τον έλεγχο της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών και προσκομιζόμενων εγγράφων προβαίνει τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της ΕΑΙΥΑ που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου ή Αναπληρωτή Προέδρου αυτής. Τα μέλη της προαναφερόμενης Επιτροπής μπορεί να διενεργούν και επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία, αυτοπροσώπως ή επικουρούμενα από μέλη άλλων υπηρεσιών και δημοσίων αρχών δυνάμει του άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 3305/2005. Επίσης, μπορούν να ζητούν επιπλέον διευκρινήσεις, έγγραφα και στοιχεία, απαραίτητα για τον έλεγχο και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης/ άδειας και ακολούθως εισηγούνται στην Ολομέλεια της Αρχής επί του αιτήματος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Back To Top