skip to Main Content
EAIYA 305/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ

Αριθμ. 305/12-7-2016

Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 12 παρ. 3 του Π.δ. 10/2016.
  2. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Σε κάθε περίπτωση που ΜΙΥΑ υποβάλει αίτηση αδειοδότησης ή ανανέωσης της άδειας ή τροποποίησης/συμπλήρωσης των υποβαλλόμενων στοιχείων της, στον έλεγχο της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας της αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών και προσκομιζόμενων εγγράφων προβαίνει τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της ΕΑΙΥΑ που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής. Τα μέλη της προαναφερόμενης Επιτροπής μπορεί να διενεργούν και επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία, αυτοπροσώπως ή επικουρούμενα από μέλη άλλων υπηρεσιών και δημοσίων αρχών δυνάμει του άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 3305/2005. Επίσης, μπορούν να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις, έγγραφα και στοιχεία, απαραίτητα για τον έλεγχο και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης/άδειας και ακολούθως εισηγούνται στην Ολομέλεια της Αρχής επί του αιτήματος της ΜΙΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Back To Top