skip to Main Content
Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για τουριστικές επιχειρήσεις 2020
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για τουριστικές επιχειρήσεις 2020

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη ΚΥΑ, συναρμοδιότητας υπουργείων οικονομικών, υγείας και τουρισμού, αναφορικά με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων θα λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  Τα νέα ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργούν συμπληρωματικά και κατισχύουν των διαλαμβανομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α' 155). Ως ΜΑΠ ορίζονται τα ήδη γνωστά Μέσα Ατομικής Προστασίας, ήτοι η μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη) και τα γάντια μίας χρήσης. Ειδικά για το…

Διαβάστε Περισσότερα
Έκτη Π.Ν.Π για πρόσθετα μέτρα κατά COVID-19
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Έκτη Π.Ν.Π για πρόσθετα μέτρα κατά COVID-19

Δημοσιεύθηκε η νέα ΠΝΠ την 13η Απρ 2020 (ΦΕΚ Α’/84) για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας COVID- 19. Στις διατάξεις της περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ, καθώς και οι συνέπειες ανακριβούς δήλωσης, η παροχή του ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25 % σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ, η παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014,…

Διαβάστε Περισσότερα
Προσωρινή απαγόρευση τέλεσης λειτουργιών με παρουσία φυσικών προσώπων από 12.04.20-20.04.20.
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Προσωρινή απαγόρευση τέλεσης λειτουργιών με παρουσία φυσικών προσώπων από 12.04.20-20.04.20.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ.23093/06-04-20 (ΦΕΚ Β'/1178), η οποία αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας από 12.04.2020 έως και 20.04.2020. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά κάθε είδους ιεροπραξία κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως του μεγέθους και χωρητικότητας στο σύνολο της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Οι λειτουργίες και ιεροπραξίες θα τελούνται τη Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς με παρουσία συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για όλους τους χώρους λατρείας,…

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΓΚ οικ. 14676/253/07-04-20: Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα από τον COVID-19- Ημερομηνίες πληρωμών
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

ΕΓΚ οικ. 14676/253/07-04-20: Διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα από τον COVID-19- Ημερομηνίες πληρωμών

Η Γενική Γραμματεία Εργασίας προέβη σε διευκρινίσεις επί της με αριθμό ΚΥΑ Β' 1078/23-3-2020 αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και για την εφαρμογή των λοιπών μέτρων στήριξης των ανωτέρω κατηγοριών.  Πρώτον, σε σχέση με το ζήτημα της υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα/τα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων γίνεται αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη…

Διαβάστε Περισσότερα
Άρειος Πάγος: Συστάσεις για εγρήγορση και άσκηση διώξεων λόγω παραβίασης των μέτρων για COVID-19
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Άρειος Πάγος: Συστάσεις για εγρήγορση και άσκηση διώξεων λόγω παραβίασης των μέτρων για COVID-19

ΕγκΕισΑΠ 7/2020: Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απευθύνεται στους κκ. Εισαγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και συνεχούς παρέμβασης, όταν παραβιάζονται τα νόμιμα μέτρα για την καταπολέμηση της διάδοσης του COVID-19.  Τούτες οι παρεμβάσεις θα αφορούν τις πράξεις παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών του άρθρου 285 ΠΚ και άλλες συρρέουσες πράξεις, όπως η τοκογλυφία, η εκβίαση και τα εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών. Βλ. τη σχετική Εγκύκλιο Εδώ  

Διαβάστε Περισσότερα
Πέμπτη ΠΝΠ για πρόσθετα μέτρα κατά COVID-19
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Πέμπτη ΠΝΠ για πρόσθετα μέτρα κατά COVID-19

ΠΝΠ 30.03.2020: Το τρίτο σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στη νέα ΠΝΠ προβλέπεται η αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου για το χρονικό διάστημα από τις 30.3.2020 έως και 31.05.2020 των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και αυτών που θα συμπεριληφθούν στις άνω πράξεις εντός…

Διαβάστε Περισσότερα
Δίμηνη παράταση υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- τελών χαρτοσήμου- φόρου κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Δίμηνη παράταση υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- τελών χαρτοσήμου- φόρου κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών

ΦΕΚ 1079/2020- ΑΑΔΕ: Δίμηνη παράταση για την υποβολή δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, μέχρι 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής και των δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγουν εντός των μηνών Μαρτίου…

Διαβάστε Περισσότερα
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

KYA 1081/2020: Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020. Εξαιρούνται από την άνω προσωρινή απαγόρευση τα είδη ψιλικών, τα περίπτερα, καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού (e-shop) ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον . Επιπλέον, ρυθμίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, ιδιωτικών και δημοτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών καταναλωτών, των εμποροπανήγυρων, Κυριακάτικων αγορών και λοιπών οργανωμένων…

Διαβάστε Περισσότερα
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών

ΚΥΑ 1074/2020: Προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.03.2020 έως και 10.04.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του ΑΕΔ και των ειδικών δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 και 99 Συντάγματος, καθώς και των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Επιπλέον, αναστέλλονται οι εργασίες του ΣτΕ και των τακτικών δικαστηρίων της χώρας. Κατ' εξαίρεση, εξετάζονται από…

Διαβάστε Περισσότερα
ΥΠουργικό Συμβούλιο
Τέταρτη ΠΝΠ για Πρόσθετα Mέτρα κατά COVID-19
Δημόσιο Δίκαιο Υγείας

Τέταρτη ΠΝΠ για Πρόσθετα Mέτρα κατά COVID-19

Το δεύτερο σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο μέτρων για αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προβλέπονται αποζημιώσεις αδειών ειδικού σκοπού, ακυρότητα καταγγελίας της σύμβαση εργασίας και αναγνώριση δικαιώματος εργοδότη για μεταφορά προσωπικού και διατήρηση προσωπικού ασφαλείας. Στο πλαίσιο του ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ πρόβλεψη μείωσης μισθωμάτων. Στο πλαίσιο του ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ οικονομική ελάφρυνση, επιστροφή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους και μείωση ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας και προβλέπονται μέτρα για πάταξη του μαύρου εμπορίου. Στο πλαίσιο ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ…

Διαβάστε Περισσότερα
Back To Top