skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 13-12-2020 έως 07-01-2021.

Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/5726/24-12-2020), που αφορά σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 (06:00) έως την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021 (06:00).

Πρώτον, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου του, με υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. Επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν  δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων [ΕΛΤΑ], ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, αλλά και τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου.

Δεύτερον, προβλέπεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων και πάντως με μέγιστη πληρότητα 65% [λεωφορεία δημόσιας χρήσης, λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες (τελεφερίκ), όπως επίσης σιδηρόδρομος]. Μέχρι ένας (1) επιβάτης πλέον του οδηγού σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης)  και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Η υπέρβαση του  ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν α) ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την  εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή β) άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. Οι περιορισμοί του παρόντος  δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση και υπό τις προϋποθέσεις μετακίνησης προς τον σκοπό συμμετοχής σε συναθροίσεις του σημείου 1 κατά τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1 Ιανουαρίου 2021. Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο  ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Τρίτον, αναφορικά με τα ζητήματα αθλητισμού (αγώνες, προπονήσεις) εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση τη λειτουργία ανοικτών αθλητικών  εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως 3 ατόμων, τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων των ομάδων της  Α’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (Superleague I) και καλαθοσφαίρισης (Basket League) και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τέταρτον, τα καταστήματα τροφίμων δύνανται να λειτουργούν τις Κυριακές 20, 27 Δεκεμβρίου 2020 και 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 07:00 έως 21:00, μέχρι 4 άτομα έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.  Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις τροφίμων (super market) απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και την εξ’ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

Τέλος, επιτρέπεται από τις 05:00 έως τις 22:00 η μετακίνηση των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα.

δ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (φαρμακείο, ιατρό, κτηνίατρο).

ε) Μετάβαση στην τράπεζα.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο και έως 3 άτομα με ενάμισι (1,5 ) μέτρο απόσταση.

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο κατοικίας.

ια) Μετάβαση εντός του Δήμου για σίτιση αδέσποτων ζώων.

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασία συζύγων ή συγγενούς πρώτου βάθμου.

ιγ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 01 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε συναθροίσεις υπό προϋποθέσεις, ενώ το ίδιο προβλέπεται και για τη μετακίνηση προς τον σκοπό συμμετοχής σε θρησκευτικές τελετές.

Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης α) για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου, διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί ηλεκτρονικά ή μέσω click away (τηλεφωνική παραγγελία) για 15 ημέρες, β) η μη τήρηση ηλεκτρονικής πληρωμής ή χρήσης POS κατά την παραλαβή, διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της διαδικασίας παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί ηλεκτρονικά ή μέσω click away (τηλεφωνική παραγγελία) για 30 ημέρες. Για υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των 9 ατόμων σε αναμονή (ουρά) σε χώρο ευθύνης της επιχείρησης, διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε παράβαση, όπως και διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου ενός (1) ατόμου στην παραλαβή προϊόντος, αλλά και του μέγιστου χρόνου 10 λεπτών παραμονής των ατόμων στο σημείο παραλαβής.

Για περισσότερα, βλέπε ΚΥΑ εδώ.

Back To Top