skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 22 Νοεμβρίου 2021 έως 06 Δεκεμβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) στο ΦΕΚ 5401/Β/20.11.2021  με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Αρχικά, στις δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής: 1) Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασίας κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, 2) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, 3) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με το κοινό. Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου ανήκει. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, [β] πιστοποιητικό νόησης , [γ] βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (PCR ή rapid test). Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Δεύτερον,  οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων των τραπεζών και των περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να προγραμματισθεί ραντεβού (ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.). Οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται με φυσική παρουσία με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Τρίτον, στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια επιτρέπονται μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση, ο αριθμός των ατόμων στην αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.

Τέταρτον, στα νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προγραμματισμένα (τακτικά) χειρουργεία σε ποσοστό το οποίο καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό σχηματισμό (Νοσοκομείο, Υγειονομικές Περιφέρειες κλπ.). Η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου δεν απαιτείται κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων.  Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς που προσέρχονται  σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

Πέμπτον, τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών τηρούνται τα μέτρα του Πίνακα Α.

Έκτον, στα Σχολεία και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές προβλέπεται η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας , δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.

Τέλος, στους χώρους λατρείας προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας, όπου εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής. Τα πρόσωπα εισέρχονται προς τον σκοπό συμμετοχής σε κάθε είδους θρησκευτική τελετή κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού,

[β] πιστοποιητικό νόσησης,

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR ή rapid test).

Το πρόστιμο μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση, υπό τον τίτλο “Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας”. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα εξοφλούνται εντός 22 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας.

Οι οδηγίες για της αεροπορικές μετακινήσεις περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στο προσωπικό και τους επιβάτες.  Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση- αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.

Από τη Δευτέρα, 22.11.2021, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους εστίασης, θέατρο-σινεμά, μουσεία-εκθέσεις-συνέδρια, γυμναστήρια και γήπεδα, ενώ μπορούν να εισέρχονται με την επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR-Rapid Test) στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- υπεραστικές μετακινήσεις, στους χώρους εκπαίδευσης, στον χώρο εργασίας (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), στους χώρους λατρείας, στο λιανεμπόριο και τα κομμωτήρια. Με τη χρήση μάσκας και χωρίς έλεγχο coivd-pass μπορούν όλοι να εισέρχονται στις αγορές τροφίμων, στα φαρμακεία και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Αστικές Μετακινήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε αναλυτικά ΚΥΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 22.11.21-06.12.21

 

Back To Top