skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 06 Νοεμβρίου 2021 έως 22 Νοεμβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ Β/5138/05.11.2021), σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

Μέτρα Προστασίας για Όλες τις Δραστηριότητες:

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου , β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήση μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

2. Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

3. Τοποθέτηση/Χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70 % για την αντισηψία χεριών.

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, κέντρα φυσικής ευεξίας, ανοικτούς χώρους εστίασης, υπηρεσίες λούνα παρκ και χώρους διασκέδασης πραγματοποιείται με την υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο στο κατάστημα:

α) Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

β) Πιστοποιητικού νόσησης ή

γ) Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊού COVID-19 ( PCR ή Rapid Test).

Οι ανήλικοι από 4 ετών έως 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση self test. Δεν απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος (test) για τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία και τους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι γίνονται πιο εντατικοί και αυστηροί, ενώ οι αρμόδιες αρχές που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων.

Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τέλος, σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων προβλέπονται κατά το άρθρο 2 της ΚΥΑ ενδεικτικά οι εξής κυρώσεις: 1) Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή στα νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και 1.000 ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, 2) Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας στους χώρους λατρείας και τις θρησκευτικές τελετές, διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στον θρησκευτικό λειτουργό 1.500 ευρώ, 3) Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) το διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ στον οδηγό του οχήματος και/ή στους επιβάτες κατά περίπτωση, ενώ στα λεωφορεία δημόσιας χρήσης, ΚΤΕΛ, τουριστικά λεωφορεία η μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων επισύρει το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ.

Βλ. αναλυτικά τις διατάξεις της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)ΚΥΑ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Επιμέλεια Σύνταξης: Απόστολος Γ. Φαρδής

Back To Top