skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 06 Σεπτεμβρίου 2021 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. Ειδικότερα, στις δημόσιες υπηρεσίες ισχύει και εφαρμόζεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπου το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20 %.

Περαιτέρω, στα νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή. Οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19, ενώ οι ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την εξέταση. Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός 48 ωρών πριν από την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR του άρθρου 33 Ν. 4816/2021.

Επιπρόσθετα, τα σχολεία και οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές λειτουργούν δια ζώσης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ήτοι νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης). Η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τις/τους μαθήτριες/τες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, εφόσον ανήκουν σε ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και όσοι έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο. Το self test διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως 24 ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα και οι μαθητές προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος. Τέλος, επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών , εφόσον τηρούνται οι όροι της ΚΥΑ ΔΑα/ΓΠ.οικ. 53719/02.09.2021 “Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφαρμόζεται για την τρέχουσα περίοδο της ΚΥΑ η τηλε-εκπαίδευση, ενώ ως προς την εξεταστική περίοδο το Τμήμα/Σχολή κάθε Α.Ε.Ι. επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ, η χρήση μη ιατρικής μάσκας επιβάλλεται σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους του εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Από την παραπάνω υποχρέωση χρήση μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους, για παράδειγμα αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και για τα παιδιά ηλικίας κάτων των 4 ετών. Οι κυρώσεις προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ και επιβάλλονται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής.

Βλέπε σύνδεσμο: ΚΥΑ ΦΕΚ 4054/Β/04-09-2021

Επιμέλεια: Απόστολος Φαρδής

 

 

 

 

Back To Top