skip to Main Content
Έκτακτα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19 και λειτουργία Δικαστηρίων: 30.11.2020- 07.12.2020

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ. οικ.: 76629 που αφορά όλα τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 (Covid-ΚΥΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020). Κατόπιν της ανωτέρω δημοσίευσης στο ΦΕΚ, ακολούθησαν οι ανακοινώσεις για τη λειτουργία των Πρωτοδικείου Αθηνών από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Αθηνών (Ανακοίνωση Πρωτοδικείου)  , καθώς και για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών(Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου).

Αναλυτικά:

 1. Λειτουργία Πρωτοδικείου Αθηνών από 30.11.2020 μέχρι 07.12.2020 : Α.  Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, Β.  Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Γ.   Οι κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Αναλυτικά για τις εξαιρέσεις και επιμέρους ζητήματα, βλ. Ανακοίνωση Πρωτοδικείου 28-11-2020
 2.  Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών από 30.11.2020 μέχρι 07.12.2020 : A. Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 [νέα τακτική].
  B. Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Συναινετικά αιτήματα αναβολής θα υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4722/2020 με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται.
  Γ. Δεν δικάζονται γνήσιες υποθέσεις Εκουσίας Δικαιοδοσίας. Οι υποθέσεις των ν. 3869/2010 και 4605/2019 συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των
  διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα.
  Δ. Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας. [άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ].
  Ε. Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.
  ΣΤ. Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης
  λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.
  Ζ. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών συζητούνται διά υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Προσδιορισμού Ασφαλιστικών Μέτρων και Συζήτησης Προσωρινών Διαταγών, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διατών.
  Η. Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων. Οι προσωρινές διαταγές, που έχουν χορηγηθεί επί αιτήσεων των ν.3869/2010 και 4605/2019 και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως θα παρατείνονται μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.
  Θ. Στις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου θα τηρείται αποκλειστικά ο τρόπος αυτός κατάθεσης. Στις διαδικασίες, που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση για το χρονικό διάστημα από 30-11- 2020 μέχρι 7-12-2020 η κατάθεση δικογράφων θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από πληρεξούσιους δικηγόρους, κάθε ένας από τους οποίους θα μπορεί
  να καταθέσει μέχρι δύο [2] δικόγραφα βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου του από ώρα 09.00 έως 13.00 ως εξής: Κάθε Δευτέρα θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων από πληρεξουσίους δικηγόρους των οποίων ο αριθμός μητρώου έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς μηδέν (0) και ένα (1). Κάθε Τρίτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς δύο (2) και τρία (3). Κάθε Τετάρτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς
  τέσσερα (4) και πέντε (5). Κάθε Πέμπτη με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς έξι (6) και επτά (7).
  Κάθε Παρασκευή με αριθμό μητρώου που έχει τελευταίο ψηφίο τους αριθμούς οκτώ (8) και εννέα (9).
  Ι. Οι αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας θα προσδιορίζονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται στο γραφείο 81 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 09.00 έως 13.00, καθημερινά, όπου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραδίδει τον σχετικό φάκελο πλήρη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σχετικό αποδεικτικό παράδοσης του φακέλου. Η προσέλευση των πληρεξουσίων δικηγόρων και η κατάθεση δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας ανά ημέρα θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω
  περιγραφόμενο στην παρούσα πράξη μας για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων θα γίνεται από το γραφείο της γραμματείας της εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου την
  3η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου. Έκαστος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο φακέλων κατά την προσέλευσή του, τόσο για αιτήσεις εκούσιας δικαιοδοσίας όσο και για αιτήσεις που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία.
  ΙΑ. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών αποδόσεως μισθίου, για χορήγηση νομικής βοήθειας και για δημοσίευση και κήρυξη κυρίας διαθηκών.
  ΙΒ. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Επίσης θα δημοσιεύονται οι μέχρι την έναρξη της αναστολής κατατεθείσες διαθήκες. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.
  ΙΓ. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.
  ΙΔ. ΄Ενορκες βεβαιώσεις θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν κλήσεως και προτείνεται ο χρονοκαταμερισμός τους σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου [08.30-13.00] αλλά και της κάθε ώρας (10.10, 10.15 κ.λ.π.) για την όσο το δυνατόν αποφυγή συνωστισμού προς όφελος όλων .
  ΙΕ. Δεν θα γίνεται κατάθεση δηλώσεων τρίτου ούτε χορήγηση αντιγράφων και δεν θα λειτουργήσει το αρχείο των δηλώσεων τρίτου.
  ΙΣΤ. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου.                                      Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών μερίμνησε, επίσης, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία όλων δικαστών, υπαλλήλων, δικηγόρων και κοινού και ειδικότερα : α) την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των χώρων του δικαστηρίου, β) για τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους του Ειρηνοδικείου, γ) την τήρηση 1,5 μέτρου
  απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων, δ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των ακροατηρίων του Ειρηνοδικείου στα 15 άτομα με ευθύνη του δικάζοντος σε κάθε ακροατήριο δικαστού. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και του κοινού εξακολουθούν να βρίσκονται εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου πέντε (5) ιδιωτικοί φύλακες, οι οποίοι και θα μεριμνούν για την τήρηση των αποστάσεων και την εν γένει κίνηση των εισερχομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού
  COVID -19.
Back To Top