Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ως προς τη διάγνωση και την αντιμετώπιση»
Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ως προς τη διάγνωση και την αντιμετώπιση»
Συνέδρια

Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ως προς τη διάγνωση και την αντιμετώπιση»

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ενώσεως Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) θα πραγματοποιηθεί ομιλία της κ. Καλλιόπης Προκοπάκη, Παιδοψυχιάτρου και Διευθύντριας Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου και στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», με θέμα: "Διαταραχές Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ως προς τη διάγνωση και την αντιμετώπιση". Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο ΑΧΕΠΑ, στην οδό Υψηλάντου 45-47, 106 76 Αθήνα ("Δώμα" Ευαγγελισμού - 11ος όροφος). Είναι σημαντική η παρουσία όσων…

Διαβάστε Περισσότερα
International Conference In 20 Years Of Oviedo Convention
International Conference in 20 years of Oviedo Convention
Συνέδρια

International Conference in 20 years of Oviedo Convention

Βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο το αναλυτικό πρόγραμμα του International Anniversary Conference, "20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine What are the achieved gains and its potential?" το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8-9 Δεκεμβρίου 2017. Πρόγραμμα

Διαβάστε Περισσότερα
International Conference 20 Years After Oviedo Convention On Human Rights And Biomedicine
International Conference 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine
Μη κατηγοριοποιημένο, Συνέδρια

International Conference 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine

Thessaloniki International Conference 20 years after Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine announces Christian Byk, John Harris, George Serghides and Rita Vassena as Keynote Speakers, 8-9 December 2017. The Conference will be hosted in Thessaloniki, Greece, at the premises of Medical Chamber of Thessaloniki, jointly organised by Laboratory for the Research of Medical Law and Bioethics (Aristotle University of Thessaloniki, School of Law) and Medical Chamber of Thessaloniki, as well as Erasmus University of Rotterdam (Netherlands) and University of…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου 3/2017: Διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς Ιατροδικαστές.
Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου 3/2017: Διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς Ιατροδικαστές.
Δημόσιο Δίκαιο, Δίκαιο της Υγείας, Νομολογία

Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου 3/2017: Διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς Ιατροδικαστές.

Με την υπ’ αριθμ. 3/2017 (αρ. πρωτ. 9948/2016/18-9-2017) Γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. Καραγιάννη Παναγιώτη, προς το Εργαστήριο Ιατρικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Τμήματος αυτού που υποβλήθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 933/17-12-2016 έγγραφο, παρασχέθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων από επικουρικούς Ιατροδικαστές. Ειδικότερα, κατά το 2 του ν. 3772/2009, η κατά τόπο αρμοδιότητα των ιατροδικαστικών υπηρεσιών συμπίπτει με εκείνη των ομώνυμων προς αυτές…

Διαβάστε Περισσότερα
ΔΕΕ C 621/15: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και της νόσου σκλήρυνσης κατά πλάκας (προδικαστική απόφαση αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ)
ΔΕΕ C 621/15: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και της νόσου σκλήρυνσης κατά πλάκας (προδικαστική απόφαση αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ)
Αστική, Ευθύνη, Νομολογία

ΔΕΕ C 621/15: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και της νόσου σκλήρυνσης κατά πλάκας (προδικαστική απόφαση αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ)

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αριθμός Απόφασης: C 621/15 Προδικαστικό ερώτημα: Αίτημα του Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) με απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2015 Πρόεδρος: M. Ilešič Δικαστές: A. Prechal (εισηγήτρια), A. Rosas, C. Toader και E. Jarašiūnas Γενικός Εισαγγελέας: M. Bobek Γραμματέας: V. Giacobbo-Peyronnel (διοικητική υπάλληλος) Δικηγόροι: M. Jéhannin (avocate), J.‑P. Chevallier και F. Monteret-Amar, (avocats), D. Colas, J. Traband και A. Maitrepierre (εκπρόσωποι Γαλλικής Κυβέρνησης), J. Vláčil και M. Smolek (εκπρόσωποι Τσεχικής Κυβέρνησης), M. Hellmann και T. Henze (εκπρόσωποι Γερμανικής Κυβέρνησης), O. Beynet και G. Braga da Cruz (εκπρόσωποι Ευρωπαϊκής Επιτροπής).   Το άρθρο 4 της οδηγίας…

Διαβάστε Περισσότερα
EAIYA 307/12-7-2016: Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών
EAIYA 307/12-7-2016: Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών
Νομοθεσία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

EAIYA 307/12-7-2016: Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών

Αριθμ. 307/12-7-2016 Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις επιπλοκών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 13 παρ. 1 του Π.δ. 10/2016. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος…

Διαβάστε Περισσότερα
EAIYA 306/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.
EAIYA 306/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.
Νομοθεσία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

EAIYA 306/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Αριθμ. 306/12-7-2016 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 9 παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 6901/ 2015. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το γεγονός ότι από την έκδοση…

Διαβάστε Περισσότερα
EAIYA 305/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ
EAIYA 305/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ
Νομοθεσία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

EAIYA 305/12-7-2016: Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ

Αριθμ. 305/12-7-2016 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 12 παρ. 3 του Π.δ. 10/2016. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν…

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΑΙΥΑ 304/12-7-2016: Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
ΕΑΙΥΑ 304/12-7-2016: Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.
Νομοθεσία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

ΕΑΙΥΑ 304/12-7-2016: Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.

Αριθμ. 304/12-7-2016 Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 7 παρ. 9 της υπουργικής απόφασης 6901/ 2015 Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα…

Διαβάστε Περισσότερα