Οδηγία Αρ. 01/2005
Οδηγία Αρ. 01/2005
Νομοθεσία, Προστασία Δεδομένων Υγείας

Οδηγία Αρ. 01/2005

Ο Δ Η Γ Ι Α ΑΡ. 1 / 2005 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 29-9-2005 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Δ. Γουργουράκη, Πρόεδρο, και τους, Α. Παπαχρίστου, Σ. Λύτρα, τακτικά μέλη, και τα αναπληρωματικά μέλη Α. Παπανεοφύτου, Α. Πράσσο και Γ. Πάντζιου σε αναπλήρωση των τακτικών μελών Ν. Παπαγεωργίου, Σ. Σαρηβαλάση και Α. Πομπόρτση αντιστοίχως, οι οποίοι αν και είχαν προσκληθεί νομίμως δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος.…

Διαβάστε Περισσότερα