Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 5/2016: Δεδομένα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την χρηματοδότηση συνεδρίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Ως προς τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε επιστημονικά συνέδρια, είναι αμφίσημο αν η γνώση του ασθενή για τον αριθμό, το είδος και το ύψος των παροχών προς τον ιατρό του είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα ως προς την επιστημονική του κατάρτιση και καταλληλότητά του για την παροχή των κατά περίσταση αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών και χορήγηση των αντίστοιχων φαρμάκων, αλλά και τον τυχόν σύνδεσμο με τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεδομένης της υποχρέωσης των ιατρών για συνεχή επιστημονική ενημέρωση (άρθρο 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) και της αυστηρής ρύθμισης των συνεδρίων…

Διαβάστε Περισσότερα
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας
Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας
ΑΠΔΠΧ

Γνωμοδότηση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 8/2016: Σχέδιο Απόφασης Υπουργού Υγείας για λίστες Χειρουργείων και προστασία δεδομένων υγείας

Αθήνα, 22-11-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7073-1-22-11-2016 Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η    08/2016 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Πέμπτη 10.11.2016 και ώρα 11:30 σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συμβώνης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής, Χαράλαμπος Ανθόπουλος και η Ελένη Μαρτσούκου,…

Διαβάστε Περισσότερα
ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού
ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού
ΑΠΔΠΧ

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016: Χορήγηση ψυχιατρικής βεβαίωσης από τον ΕΟΠΠΥ μετά από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς αποκλεισμό άσκησης γονικής μέριμνας και επιμέλειας παιδιού

ΑΠΔΠΧ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 Ο ΕΟΠΥΥ δικαιούται, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, την άδεια να χορηγήσει στην αιτούσα τρίτη Β βεβαίωση σχετικά µε ενδεχόµενη νοσηλεία του εν διαστάσει συζύγου της, λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένης ενδεχόµενης λήψης από αυτόν φαρµακευτικής αγωγής, που λάµβανε και λαµβάνει, εξαιτίας των εν λόγω ψυχιατρικών προβληµάτων ή διαταραχών, για το σκοπό της άσκησης ή υπεράσπισης δικαιωµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων και συγκεκριμένα τον αποκλεισμό από την άσκηση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας του παιδιού από τον σύζυγό…

Διαβάστε Περισσότερα